Serviceavbrott 16 september
Ellevio har aviserat om ett serviceavbrott den 16:e september. Avbrottet kommer att ske mellan kl 05:00 till 06:00 och varar i 10 minuter. Alla kunder i Årjängs kommun kommer att beröras. Ånät kommer ha personal i tjänst under servicetiden.

Planerat underhållsarbete 21 september
Natten 21 september kl. 00:00-06:00 kommer ett underhållsarbete utföras för att öka driftsäkerheten i vårt nät. Detta kan eventuellt påverka driften under aviserat servicefönster.


Planerat driftavbrott, 27 september
En underleverantör till oss har aviserat ett driftavbrott på fibernätet för service.
Arbetet startar kl. 00:01 den 27 september och beräknas avslutat senare samma dag, ca 08:00. Kunder kommer kopplas in löpande under arbetets gång så anslutningen kan komma igång före utsatt tid.För att läsa mer Se under knappen Driftstatus till höger.
 


Vet du hur du väljer tjänsteleverantör?
Sellnet är ett öppet nät. Det innebär att du själv väljer vilken Tjänsteleverantör som du vill använda ur vår tjänsteportal. Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder Sellnet ett flertal tjänster som du som kund kan välja mellan.

Läs mer https://arjangsnat.valjtjanst.se/

Vid en eventuell driftstörning
Om du haft en driftstörning och förbindelsen INTE kommer igång igen efter störningen, prova att starta om din medieomvandlare på väggen. Fungerar inte det måste du kontakta din tjänsteleverantör.


För eventuella driftsstopp, besök Årjängs Nät http://www.arjangsnat.se/

Nyhetsbrevet
Om du inte fått något nyhetsbrev, kan dessa nås under fliken medlemsinfo/nyhetsbrev.


 

Nedsläckning av stationer i Sellnets område

För mer info besök arjangsnat.se


 

Förtroendevalda 2021-2022
 

 
Namn Titel Mobil nummer Mail
Peter Lustig Ordförande 070 625 08 55 ordf@sellnet.se
Kent Norman Kassör 070 371 32 46 kent@sillerud.se
Malin Andersson Sekreterare 073 812 12 59 malin.andersson@sillerud.se
Kristina Jornevald Vice ordförande 070 321 21 77 kristina.jornevald@gmail.com
Kjell Andersson Ledamot 070 591 47 06 kjel20@gmail.com
Anders Johansson Suppleant 070 201 62 60 anders.karlsfors@gmail.com
Jan-Stefan Karlsson Suppleant 073 096 54 64 jan-stefan@telia.com

Kalender