Intern medlemsinformation för SellNets medlemmar.

Dataskyddsförordningen
Här finner du information om hur SellNet hanterar dina personuppgifter.

Informationsbrev från styrelsen 2017-01-05
Läs brevet här

Meddela oss genast då du ändrar adress, telefon, e-postadress etc. eller säljer din fastighet.
Skicka en e-post till info@sellnet.se eller kontakta någon i styrelsen, som du hittar under fliken kontakter.