Avveckling av telestationer i Årjängs kommun!

Den 30 september 2017 
stängs 19 telestationer ned i Årjängs kommun.
Cirka 430 hushåll och företag kommer att bli berörda av detta.
Läs mer här om vilka stationer som kommer läggas ned.

2016-08-16

Föreningsstämman 2017
Årets föreningsstämma är avklarad och som medlem kan du logga dig in under fliken Medlem/Medlemsinformation
för att ta del av protokoll och revisionsberättelse.

Styrelsen i SellNet har skickat ut information till alla medlemmar!

Läs mer här>

2017-01-05

Årjängs Nät AB uppdaterar ofta sin hemsida, läs mer här>

Faktura med e-post
Vår redovisningsbyrå Ekonomiservice i Årjäng AB påminner om att du kan få fakturan på nätavgiften på e-post

Skicka bara en e-post till info@ekonomiservicearjang.se och meddela din e-postadress och ditt mobilnummer så får Ni faktura via e-post i fortsättningen och slipper faktureringsavgift.

2016-09-16

Support och felanmälan

Klicka på rubriken för mer information

Informationerna blir mer och mer lika för alla fiberföreningarna i Årjäng som är med i paraplyorganisationen Nordmarkens FiberFörening, NFF.
Vi väljer därför att successivt gör all allmän information i framtiden på NFFs hemsida.

Information om tjänsteleverantörer,
till våra medlemmar som INTE har svenskt personnummer. Läs mer på NFFs hemsida här.

2016-08-19

Björn Alsmark valdes av årsmötet att vara föreningense ordförande, fram till nästa årsstämma i maj 2017.
Björn hade redan i november 2015 meddelat styrelsen och valberedningen om att han inte önskar att stå på val, men då ingen annan ville ta på sig ansvaret, tar han på sig uppdraget för ytterligare en period!

Tisdag 7 juni samlas styrelsen till sitt första styrelsesammanträde för perioden, där styrelsen bl.a. skall konstituera sig.

2016-06-01

Årsmötet för verksamhetsåret 2015 hölls på Tjolitta den 26 maj 2016 med ett trettiotal medlemmar närvarande. Protokoll från stämman och presentation av den nya styrelsen kommer inom kort.
20160527

Nyhetsbrev nr. 17 - SellNytt, är utskickat i vecka 18-2016


Många medlemmar kom på årsmötet.
Klicka på texten ovanför för att läsa mer

Johnny Olausson i Kålleboda.  Foto © 2015-Björn Alsmark Johnny Olausson i Kålleboda. Foto © 2015-Björn Alsmark

Nu har ljuset kommit till SellNet!
Fredagen den 15 maj 2015 kl.08:02 fick Johnny Olausson och Maj.Britt Göranson i Kålleboda (se bilden th), som en av de två första medelmmarna i SellNet ljus till sin fiber. Den andra var Arne Nesse i Åsebyn
Nu fortsätter installationen i Sillerud ett par dagar och tisdag 19 maj, skall drygt 70 medlemmar ha fått ljus i sin mediaomvandlare och därmed kunna börja använda sin bredbandsanslutning med fiber!
Installationerna fortsätter nu i SellNets område och planeras vara klara vecka 24-2015.

Nyhetsbrev nr 15 är skickat!  Innehåller också kallelsen till ord. årsstämma den 28 maj 2015.

Nyhetsbrev nr. 14 skickat till våra medlemmar den 20 april 2015. Läs det under fliken Medlem/Medlemsinformation/Nyhetsbrev

Fibermässa och invigning av Årjängs Fibernät
Lördag den 25 april 2015

Fibermässa på Best Western hotel, Årjäng
mellan kl. 10:00 och 15:00

Invigning av Årjängs Fibernät vid Trollet
kl. 11:00

Klicka på bilden för mer information.


Vår samarbetspartner Årjängs Nät AB har fått en ny hemsida där man kan följa bl.a. dirftssättningen i projektet.

Den 20 mars 2015 driftsattes de fyra första kunderna!

Nyhetsbrev Januari 2015 från Årjängs Nät

Onsdag 28 januari 2015 publicerade Årjängs Nät ett nyhetsbrev,
som du kan läsa här>>

Ett nytt NYHETSBREV är på gång!
Vi väntar bara på att få med det allra senaste nytt från ÅNät och Telia Sonera (KO),
och planerar att få nyhetsbrevet distribuerat senast under vecka 6-2015.

Under tilden kan du titta på hemsidan: Bredbandswebben
. där du kan studera vilka tjänster vi antagligen kommer att kunna välja.

(2015-01-24)

Information/Annons från ÅNät AB i Nordmarksbygden ang. projektet, november 2014>>

Telia blir fiberleverantör
Årjängs Nät har skrivit ett avtal med Telia Öppen Fiber om att leverera internetuppkoppling till uppåt 4 500 hushåll och företag i Årjäng.
(NWT 2014-11-21)


Vi återkommer med mer information så fort vi har mer att berätta!
(SellNet 2014-11-25)

Information från ÅNät AB angående projektet, oktober 2014>>

Annons i Nordmarksbygden 20140910 Annons i Nordmarksbygden 20140910

Information om status för projektet, september 2014

Telia är vald till Kommunikationsoperatör.
Avtal är dock ännu inte signerat.När avtal är signerat läggs en tidplan och den tekniska planering påbörjas av Telia. Vårt gemensamma mål är att få signal i nätet så fort som möjligt.

Öppen Fiber
Telia blir Kommunikationsoperatör med sitt koncept Öppen Fiber. Det innebär att du som kund själv väljer vilka tjänsteleverantörer och vilka tjänster du väljer att ansluta till ur Telias Öppen Fiberutbud.
Mer information om utbud kan du hitta på www.oppenfiber.se
OBS! Utbud och priser kan förändras över tid
 

Utvändig väggbox-fiber Utvändig väggbox-fiber

HUSINSTALLATIONER

Vi är nu snart klara med husinstallationerna, men det är många fastighetsägare vi inte får tag i, trots upprepade försök!
Om slangen är grävd ner helt fram till din fastighet och du ännu inte har fått anslutningsboxen på utsidan av väggen monterad och fiberkabel in i huset.
 

Klicka här för att anmäla installation för vår entreprenör NSI>>

Information om status för projektet, juni 2014

Bilden till höger visar annonsen som är införd i tidningen Nordmarksbygden 18 juni 2014.
Klicka på bilden så kan du läsa texten.


Läs också en artikel som publicerades i NWT`s juni Xtra>>

Information om status för projektet, maj 2014

Bilden till höger visar annonsen som är införd i tidningen Nordmarksbygden 25 maj 2014. Klicka på bilden så kan du läsa vad som står.

Årsmötet
lockade runt ett hundratal medlemmar (!) trots årets dittills varmaste och finaste vårkväll och med spännande ishockey- och fotbollsmatcher på TV. Det tyder på stort intresse bland medlemmarna.
Årsmötet leddes förtjänstfullt av Peter Lustig. Protokoll kommer inom kort tid att publiceras här på vår hemsida.
Efter årsmötesförhandlingarna presenterade styrelsen status för projektet och svarade på frågor från de närvarande.
Den gamla styrelsen blev avtackad med stor applåd från salen och Johan Nätt, som valt av avgå blev uppmärksammad för sin insats. Hur den nya styrelsen är sammansatt kan du läsa på här>>

Kallelse till ordinarie årsmöte
torsdag den 22 maj 2014, kl.19:00 på Tjolitta ​skickas ut till medlemmarna i vecka 17.

De som inte har anmält någon e-postadress får sin kallelse med brev på posten,
alla andra får kallelsen som nyhetsbrev via epost.

Kallelse och blankett för fullmakt till årsmötet kan också laddas ned från medlemssidan.

Klicka på bilden, så kan du läsa vad det står! Klicka på bilden, så kan du läsa vad det står!

INFORMATION OM STATUS FÖR PROJEKTET, april 2014

  • När kopplas nätet upp?
  • När får vi tjänster i nätet?
  • Blir det verkligen något?
  • Det tar ju sådan tid, varför?


Ja, frågorna är många och förståliga. Varför tar det sådan tid egentligen?
Med lite perspektiv så är svaret egentligen väldigt enkelt.

Tillsammans bygger Vi ett drygt 50 mil långt fibernät!
Vi, alltså Du, Jag och alla andra fiberföreningsmedlemmar.

Från första grävtaget har Vi på ca 12 effektiva ”grävmånader” lyckats få förlagt ca 90% av landsbygdsnätet. Vi måste komma ihåg att vintern 2012-2013 inte var nådig. Det gick inte att komma igång med grävningen förrän i maj månad vilket gjorde att vi förlorade flera månader ur grävsynpunkt.

Nätet är ju heller inte klart för uppkoppling bara för att slangen ligger i backen. Alla kopplingspunkter, skåp, nodhus och husboxar måste också på plats. Därefter ska drygt 50 mil fiberkabel blåsas in och tusentals kopplingspunkter svetsas ihop för att ljussignalen ska kunna komma fram. För att ha kommit så här långt ligger ett massivt arbete bakom oss med projektering, markägaravtal och många andra tillstånd.

Ja, det tar tid och vi ber om Din förståelse för det. Ännu återstår en hel del jobb. Du kan hjälpa till!

I fiberföreningarna finns det massor av eldsjälar som lagt ned hundratals arbetstimmar för att bygga ut fiber till bygden.
Du kanske är en av dem. Eller du kanske är en föreningsmedlem som ännu inte hjälpt till med dina tre arbetsdagar. Kontakta i så fall din förening!


Annelie Pettersson, VD ÅNät AB

Klicka på bild för att läsa! Klicka på bild för att läsa!

INFORMATION OM STATUS FÖR PROJEKTET mars 2014

Årjängs Nät har tillsammans med alla fiberföreningarna i Årjängs kommun skickat ut en information om hur status är för projektet för utbygnaden av bredbandsfiber i Årjäng är, och detta gäller då givetvis också för SellNet, som bygger ut i Sillerud.
Klicka på bilden till höger så kan du läsa annonsen.
(2014-03-20)

Nyhetsbrev nr 9 är utskickat, torsdag 2014-02-06.
Medlemmar utan e-post får brevet med posten, antagligen i början av vecka 7-2014.
Alla som anmält sin e-postadress bör få det under dagen.
Medlemmar kan också logga in på medlemssidan /nyhetsbrev för att läsa det där.

Styrelsen beslutade vid möte den 8 januari att ordinarie årsmöte skall hållas den 22 maj 2014 på Tjolitta
Inkallelse kommer att skickas ut enligt stadgarna, men notera gärna tid & plats redan nu.

 

Referat från informationsmötet finns nu att lasta ner från vår sida: Medlem / medlemsinformation / referat.
(Kräver inloggning)

(2013-12-13)

Klicka på bild ovanför, för nedlastning av pdf-fil

Telia vill skapa nya monopol..........
Är detta verkligen Telias ambisioner?
Läs vad Expressen skriver och inlägget i Bredbandsloggen.


(2013-11-12)

På föreningens styrelsemöte den 5 nov. 2013 gjordes några omdisponeringar av styrelsens konstituering.
Läs mer här>>

"Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter.

Det är livskvalitet."

Nyhetsbrev nr 8
Skickades den 14 november 2013 ut till våra medlemmar, som också kan läsa den här>>

Informationsmöte
Vi kallar medlemmarna i SellNet till ett Informationsmöte på Tjolitta, torsdag 28 nov.2013 kl. 19:00.
Läs mer här>>

Fiberblåsningen igång!

Skåp med fiberkablar Skåp med fiberkablar

Fredag 14 juni påbörjades fiberblåsningen i SellNet. Det är en stor dag för projektet oh SellNet. Men detta innebär också att för de som har fått slang grävd fram till sin tomt måste nu se till att detta blir gjort!
Läs mer här>>

English
Here is a link to Google Translate that translates our site into English.
Beware that it is an automatic translation and will include some translation errors.
But hopefully this will give you a hint on what is going on and that you can contact us in order to get more information.
Here you can also change to a language that suits you better

SellNet bildades i mars 2011 och målet är att största delen av Sillerud skall vara uppkopplade med bredbandsfiber innan utgången av 2014.

Fiber till villan viktigt val. s mer>