Sellnet informerar

Strömavbrott i Svensbyn

Måndag den 7/5 2018 12:00-16:00 3 noder påverkas.
Tisdag den 8/5 2018 07:00 till 07:15 1 nod påverkas.  


Detta innebär att under ovanstående tider kan fiberanslutningen vara bortkopplad för de som berörs.
Om inte förbindelsen kommer igång igen efter avbrottet så prova att starta om din medieomvandlare på väggen. Fungerar inte det måste du kontakta din tjänsteleverantör.

För eventuella driftsstopp, besök Årjängs Nät http://www.arjangsnat.se/

Förtroendevalda 2017-2018
 

Namn Titel Mobil nummer Mail
Peter Lustig Ordförande 070 625 08 55 peter.lustig@sellnet.se
Kent Norman Kassör 070 371 32 46 kent@sillerud.se
Malin Andersson Sekreterare 073 812 12 59 graninge@sillerud.se
Erik Olsson Vice ordförande 070 363 21 83 erol77@telia.com
Kristina Jornevald Ledamot 070 321 21 77 kristina.jornevald@gmail.com
Kjell Andersson Ledamot 070 591 47 06 kjel20@gmail.com
Jessica Johansson Suppleant 070 680 57 28 yestobyn@hotmail.com

Kalender