För eventuella driftsstopp, besök Årjängs Nät http://www.arjangsnat.se/

Förtroendevalda för perioden 2017-18

Namn                      Titel                    Mobilnummer                 Mail
Peter Lustig     Ordförande         070-625 0855                 peter.lustig@sellnet.se
Kent Norman          Kassör                070-371 3246                 kent@sillerud.se
Malin Andersson     Sekreterare        073-812 1259                 graninge@sillerud.se
Erik Olsson             Vice Ordf.           070-363 2183                 erol77@telia.com
Kjell Andersson       Ledamot            070-591 4706                 kjel20@gmail.com
Kristina Jornevald    Ledamot            070-321 2177                 kristina.jornevald@gmail.com
Jessica Johansson  Suppleant          070-680 5728                 yestobyn@hotmail.com
   
Web-redaktör 
Malin Andersson

Kalender