Vid driftstörning.
Om förbindelsen INTE kommer igång igen efter störningen, prova att starta om din medieomvandlare på väggen. Fungerar inte det måste du kontakta din tjänsteleverantör.

För eventuella driftsstopp, besök Årjängs Nät http://www.arjangsnat.se/

Har du fått senaste nyhetsbrevet?
I Sellnets senaste nyhetsbrev fanns det en bifogad länk,  avseende omläggning av fibernätet. 
Detta dokument hittar du  här kundbrev


Den 30/3 skickade Telia ut en felaktig skrivelse, ett brev som enbart skulle nå företagskunder gick även ut som info till privatkunder. Inom kort kommer Telia skicka ut ett nytt brev till privatkunder med korrekt information. För mer information, besök http://www.arjangsnat.se/

FÖRÄNDRING AV AKTIVERINGSAVGIFT from 2020-07-01
Aktiveringsavgifterna kommer att höjas från och med 1/7 2020.


Omläggning av fibernätet
Under perioden 4:e Maj till 15:e Maj kommer Årjängs Nät att genomföra ett större driftsarbete. Driften kommer att flyttas från nuvarande driftsansvarig Telia Öppen Fiber till Årjängs Nät och MittNät. Detta är för att möjliggöra för bättre och fler tjänster och funktioner för Årjängs kommuns invånare och företagare.

I samband med flytten kan det förekomma vissa driftstörningar.
Det kan komma att innebära störningar upp till 1 timme på de tjänster du har idag (TV, Internet, Telefoni). Detta gäller alla tjänsteleverantörer i Årjängs Fibernät.

De flesta kunder kommer att kunna ha kvar sin tjänst precis som tidigare, men i vissa fall kan det innebära förändringar i tjänsten. Om du berörs av detta så bör du informeras av din tjänsteleverantör i förväg, senast mitten av april.

Vilka tjänster och leverantörer finns?
Vi jobbar för tillfället med att få färdigt vår nya tjänsteportal. När den är klar kommer du kunna se de olika leverantörer som finns i vårt nät och beställa dina tjänster.

Har du frågor eller funderingar när det gäller övergången ska du i första hand ta kontakt med din befintliga tjänsteleverantör/er som kan svara på vad som gäller för just din tjänst.

Nedsläckning av stationer i Sellnets område

Områden som berörs av Telias nedsläckning av Adsl-stationer under 2020. 

Åsebyfors, nedsläckning 31 maj 2020

För mer info besök arjangsnat.se


 

Förtroendevalda 2019-2020
 

 
Namn Titel Mobil nummer Mail
Peter Lustig Ordförande 070 625 08 55 ordf@sellnet.se
Kent Norman Kassör 070 371 32 46 kent@sillerud.se
Malin Andersson Sekreterare 073 812 12 59 graninge@sillerud.se
Kristina Jornevald Vice ordförande 070 321 21 77 kristina.jornevald@gmail.com
Kjell Andersson Ledamot 070 591 47 06 kjel20@gmail.com
Anders Johansson Ledamot 070 201 62 60 anders.karlsfors@gmail.com
Jan-Stefan Karlsson Suppleant 073 096 54 64 jan-stefan@telia.com

Kalender