Sellnets medlemmar behöver anmäla E-postadresser.

Sellnets styrelse flaggar nu för att samtliga medlemmar bör komma in med era e-postadresser för att på smidigaste vis undvika höjningen av nya portokostnader. Kan dessa gå mailvägen istället för pappersvägen är detta absolut det kostnadseffektivaste sättet.

Sellnet använder Ekonomi Service för att skicka ut fakturor. Ekonomi Service har under hösten 2017 blivit påförda en relativt stor höjning av avgiften för att skicka pappersfakturor. Inför 2018 har det aviserats ytterligare en portohöjning från 1 januari 2018 med 2 kr för inrikes porto.
 
Rekomendationen styrelsen fått för att finansiera höjningen är att höja avgiften för pappersfaktura från år 2018  från nuvarande 16 kr exkl moms till 24 kr exkl moms. Den nuvarande avgiften inte har kostnadstäckning för det relativt stora antalet pappersfakturor som skickas utrikes.