Om du bor i SellNets område och är intresserad av att bli uppkopplad med fiber.
Tryck på knappen till höger och fyll i uppgifterna så kommer någon från Sellnet att ta kontakt med dig.

Vi är en ideell styrelse som arbetar med uppdraget att vara en tillgänglig fiberförening på plats och i bygden bland våra medlemmar. Det är ingen som arbetar heltid med dessa uppdrag utan vi försöker att dela på uppgifterna så gott det går inom styrelsen.