SellNet Ekonomiska Förening

Org.nr: 769622-9728

e-post: info[at]sellnet.se

Postadress: Silleruds Prästgård , 672 95 ÅRJÄNG

Telefon: 070 - 625 0855 (ordf. Peter Lustig)

Bankgiro: 741-9401

IBAN: SE60 8000 0843 1905 3058 2915
Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: SELLNET EKONOMISKA FÖRENING

Föreningen bildades i mars 2011 och registrerades i Bolagsverket i april 2011

Förtroendevalda för perioden 2017-18


Namn                         Värv                 Telefon              Mobiltelefon             e-postadress
Peter Lustig                Ordförande                                 070 - 625 0855          peter.lustig[at]sellnet.se
Kent Norman              kassör              0573-41120        070-3713246            kent[at]sillerud.se
Malin Andersson        sekr.                                            073-8121259             graninge[at]sillerud.se
Erik Olsson                vice ordförande                           070-3632183            erol77[at]telia.se
Kjell Andersson           ledamot                                      070 - 591 4706         kjel20[at]gmail.com
Kristina Jornevald       ledamot                                      070-3212177            kristina.jornevald[at]gmail.com
Jessica Johansson     suppl.                                          070 - 680 5728          yestobyn[at]hotmail.com
   
Web-redaktör  
Malin Andersson
Björn Alsmark (bitr.) 

Kontakta oss